Önkormányzat

Bakonyszentiván Pápateszér társközsége volt a két világháború között a pápai járásban, egyben a körjegyzőség székhelye. 1950. október 22-től 1966. szeptember 30-ig a községben önálló tanács és hivatali szervezet működött.

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1966. október 1-i hatállyal Bakonyszentiván székhellyel Bakonyság és Bakonyszentiván községek területén községi közös tanács szervezését határozta el, majd 1969-ben ezt megszüntette és Pápateszér székhellyel Bakonyság, Bakonyszentiván és Pápateszér községek területén új községi közös tanácsot hozott létre. 1970-ben a községi közös tanács területét még Bakonytamási községgel kiegészítette. Jelenleg önálló községi önkormányzata van a településnek, polgármestere: Boldizsárné Ledó Edit.
A település népessége 250 fő körül alakul. A település intézményellátottsága hiányos. Mobilposta működik a településen. Egészségügyi alapellátás helyben biztosított, a háziorvos Pápateszérről jár át a településre. Gyógyszertár Pápateszéren Lovászpatonán található. Kórház legközelebb Pápán van. A további alapellátást a kiskereskedelmi egységek és vendéglátó egységek szolgálják (2 PB gázcsere lehetőség, 2 vegyesbolt,). A kulturális igényeket a művelődési ház, könyvtár tudja kiszolgálni, mely szépen kialakított új épületen belül kapott helyet.
A településen az ivóvíz hálózatra minden lakóház rá van kötve. A falu elektromos árammal való ellátása megoldott. A vezetékes telefonnal a lakosság 90%-a rendelkezik, a mobil telefonok vételi lehetősége nem teljesen lefedett. A településen kiépült a földgázhálózat, bekötések aránya 70%-os. A kommunális hulladék gyűjtése a belterületen kisedényes megoldással történik. A hulladékot a Győri Kommunkális Szolgáltató szállítja saját lerakó telepére.

Bakonyszentiván község Önkormányzata tagja a Szentiváni Charta Országos Egyesületnek. 1995-ben a kultúra, a hagyományápolás mentén Szentiváni Szövetség néven megalakult a Charta elődje, Alsószentiván, Bakonyszentiván, Cserhátszentiván, Felsőszentiván, Győrszentiván, Pilisszentiván, Újszentiván, Zalaszentiván önkormányzatainak részvételével. 2001-ben látva a gyümölcsöző együttműködésben rejlő lehetőségeket, kiegészülve a pilisszentiváni és győrszentiváni polgárőrségekkel, valamint egy magánszeméllyel – önálló jogi személyiséggel bíró egyesület létrehozását határozta el a Szentiváni Szövetség. /Gulács (tiszteletbeli Szentiván), Vajdaszentivány (Erdély)./ Így született meg a Szentiváni Charta Országos Egyesület, mely tevékenységét a meglévő értékekre építve, kibővítette az együttműködést a határon túli Szentivánokkal. Az együttműködés keretében olyan tudományos és szakmai konferenciákat szervez, amelyek az önkormányzatok munkáját segítik. Összetartozásunkat szimbolizálja a minden Szentivánon fellelhető Millenniumi Emléktábla és a Szentiváni Charta zászlója.

Német Kisebbségi Önkormányzat

A Német Kisebbségi Önkormányzat 1998-ban alakult. Jelenlegi vezetői: Földing Ernő elnök, Nagy Ferenc elnök-helyettes, Földing Zoltán és Harninger József képviselők. Ezt megelőzően elektori képviselettel rendelkezett. A Német Kisebbségi Önkormányzat részt vesz a falu közéletének szervezésében, a rendezvények lebonyolításában, ill. támogatásában. A Német Kisebbségi Önkormányzat saját helyiséggel rendelkezik, ahol méltó körülményeket alakított ki. Itt tartja üléseit és az évenkénti közmeghallgatást. Rendszeresen szervez kirándulásokat, az ország szép tájai megismerésére, a közösség erősítése céljából.

Iskola
A településen jelenleg nem működik iskola. Általános iskolába Pápateszérre jár 24 szentiváni tanuló.

Óvoda
A településen egy csoportos óvoda működik 11 gyermekkel.

Hozzászólások lezárva